DEKLARĀCIJAS

 Vienotais apgādes centrs SIA reģistrēts  Pārtikas un Veterinārā dienesta Rīgas pilsētas pārvaldē 2012.gada 20.februārī (Reģ.Nr. 052454/ 022436), saskaņā ar 2011.gada 19.oktobra MK noteikumi Nr.808 „Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”.

Saviem klientiem pārdodam drošu iepakojumu, ko apliecina  „Atbilstības deklarācija par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem”, kuru nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 27.oktobra Regula (EK) Nr.1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu.

 Atbilstības deklarāciju jautājumā, lūdzu, zvanīt: +371 26436114; +371 67620549 vai rakstīt: vac@vac.lv